YÖNET?C? KADROMUZ :

yonetici

Kurucu: Tahsin ÖZTEK?N
Kurucu ve Yönetici: Ya?ar BEK?RCE

E??T?C? VE Ö?RETMEN KADROMUZ:

Kendi ihtisas alanlar?nda kariyer yapm?? Dr., Av., Mühendis, Emniyet ve Ordu mensubu personel hizmet vermektedir.