YEN?LEME E??T?M? DERS KONULARI

yenilemeGüvenlik okulumuz bünyesinde verilmekte olan tazeleme e?itim ders konular? a?a??da yer almakta olup toplam ders saati 60 saattir.

– Özel güvenlik hukuku ve ki?i haklar? e?itimi
– Güvenlik tedbirleri e?itimi
– Güvenlik sistem ve cihazlar? e?itimi
– Temel ilkyard?m e?itimi
– Yang?n güvenli?i ve tabii felaketler e?itimi
– Etkili ileti?im e?itimi
– Kalabal?k yönetimi e?itimi
– Ki?i koruma e?itimi
– Genel kollukla ili?kiler e?itimi
– Silah bilgisi ve at?? e?itimi
– Uyu?turucu madde bilgileri