kalite

KAL?TE POL?T?KAMIZ: KAR-TEK Güvenlik mü?terileriyle bütünle?ip üstün seviyedeki güvenlik hizmetlerini bir sistem içerisinde planl?,ve sürekli olarak sunma noktas?ndaki kalite politikam?z? destekleyen TSE, ISO 9001 2000 Kalite belgeleri ve sertifikal? özel güvenlik elemanlar?, güvenlik sistemleri ile i?in ehli bilgisayar ve elektronik konular?nda teknik donan?ml? personelleri ile topyekün ve her alanda kaliteli hizmeti sunarak mü?terilerinden gelen talebe göre kaliteyi artt?rmay?,görevini titizlikle yürüterek bu sektörde ön s?ralarda yer almay? ilke edinmi?tir.

?? GÜVENL??? VE ?? SA?LI?I POL?T?KAMIZ: Personel ve kamu sa?l???n? tehlikeye atmadan mü?terilerinden gelen talepleri tüm yasal mevzuatlara uygun olarak “ÖNCE ?? SA?LI?I GEL?R” ilkesinden hareketle icra edilmesi ?? güvenli?i ve ?? Sa?l??? politikam?zd?r.