guvenlik1. B?NA GÜVENL???: Toplu konutlar, apartmanlar, siteler, ?antiyeler ve di?er toplu yerle?im yerlerinin güvenlik faaliyetlerini kapsar.

2. TES?S GÜVENL???: Al??-Veri? ve ticaret merkezleri, fabrikalar, spor, tatil, e?lence vb. tesislere sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar.

3. ORGAN?ZASYON GÜVENL???: Konserler, tan?t?m organizasyonlar?, sergiler, toplant?lar ve di?er organizasyonlar? sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar

4. E??T?M KURUMLARI GÜVENL???: MEB’e ba?l? okullarda sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar.

5. V?P KORUMA: Özel ve ki?isel yak?n koruma talep eden ,mü?terilerimize belirli süreler için sunulan güvenlik faaliyetlerini kapsar.

6. ELEKTRON?K GÜVENL?K: Alarm, kamera, yang?n, gaz, ihbar ve ikaz sistemlerinin tespit ve kurulmas? faaliyetlerini kapsar.

7. GÜVENL?K E??T?M?: Bünyemizdeki Güvenlik Okulumuzda konusunda uzman ve deneyimli e?itim kadromuzla Silahl? ve Silahs?z Özel Güvenlik Personeli yeti?tirmek ve bu personele Temel, ?htisas ve ?dame E?itimlerinin verilmesi faaliyetlerini kapsar.

8.DANI?MANLIK: ?nceleme, seçkin güvenlik personeli temini, riskanalizi, projelendirme.