Kimler Güvenlik Görevlisi Olabilir?

jordan 5 midnight navy jordan 11 low bred hare 7s midnight navy 5s jordan 13 low bred jordan 7 hare hare 7s 72-10 11s 72-10 11s 72-10 11s jordan 7 hare jordan 11 low bred low bred 13s jordan 11 72-10 jordan 5 cement tongue jordan 11 72-10 jordan 11 72-10 jordan 5 space jam…

Ak Parti milletvekili Veysi Kaynak’tan ”Özel Güvenlik” torba kanun teklifi

AK Parti Kahramanmara? Milletvekili Veysi Kaynak, baz? kanunlarda de?i?iklik öngören kanun teklifini TBMM Ba?kanl???na sundu.Özel güvenlik görevlisi al?m?nda silahl? görev yapacaklar için en az lise mezunu olma ?art? kald?r?l?yor.? Özel güvenlik ?irketleri taraf?ndan üçüncü ki?i, kurum ve kurulu?lara sa?lanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin ba?lad??? günün mesai bitimine kadar ilgili valili?e yaz?l? olarak bildirilecek. Mevcut…

KARTLI PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMLERİ

Çok say?da i?çi çal??t?ran Fabrika ve ?? yerlerinde kullan?lan ve personelin devam durumunu (mesaiye geli? ve gidi? saatlerinin kontrolü, fazla mesaiye kalanlar, i?ten erken ç?kan veya i?e geç gelenler) kontrol ederek ay sonlar?nda da??t?lacak maa?lar?n hesaplanmas?na yard?m eden bu sistemler, kurumlara profesyonel destek sa?lamaktad?r. Firmam?z bu sistemlerle ilgili olarak her türlü hizmeti vermektedir. Bilgi ve…